HUR ÄR DET GJORT

Värmeisolering

Användningen av särskilt anordnade skåror runt muggen förhindrar att det yttre skiktet håller sig till det inre skiktet, vilket minimerar uppvärmningen av muggens yta. En pappersmugg tillverkad av oss och fylld med en varm dryck kan hållas i handen utan rädsla för brännskador.

Patent:

EU – EP2583913 Thermally insulated cup and insulating cover.
RUS – 113251 Utility models
PL – 220705 Kubek izolowany termicznie oraz osłona izolacyjna do kubka
Design view – Design number 002111443-0001

schemat

Rozpocznij tam gdzie jesteś. Wykorzystaj to co masz. - Arthur Ashe
Twoje życie staje się lepsze nie przez przypadek,
ale dzięki zmianie - Jim Rohn