SÄKERHET

Tillverkarens förklaring

Företaget Unicup, baserat i Elbląg på Warszawska-gatan 52-54, producerar engångsmuggar i kartong för varma och kalla drycker. Vi förklarar att alla våra livsmedelsförpackningar är tillverkade med skälig aktsamhet och deras produktion sker med att upprätthålla säkerhetsåtgärder som gäller för både hälsa och miljö.

Engångsmuggar i kartong med individuellt tryck tillverkar vi i offsetteknik. För tryck använder vi endast kartong till livsmedelsförpackningar. Dessa kartonger uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och kraven i Europeiska rådets resolution AP 2002 av den 17 september 2002 om papper och kartonger som är avsedda för kontakt med livsmedel. Tryck på kartong som skapar det översta lagret av förpackningen är gjort enbart med specialfärger avsedda för livsmedel och droger, och inte påverkar eller förändrar smak eller lukt av dricker som hälls i förpackningen. Vi använder färger från ett företaget som uppfyller EUPIA riktlinjerna om tryckfärger som används för att trycka på den yttre ytan av livsmedelsförpackningar. Dessa färger kan användas för produktion av ovan nämnda förpackningar i enlighet med kraven i EU: s förordning nr 1935/2004 om produkter som är avsedda för kontakt med livsmedel.

För att förbättra våra produkter använder vi i tryckprocessen dispersionsbeläggningar med låg migration som har de nödvändiga godkännandena och är avsedda för förpackning av livsmedel. Produktionen av dessa beläggningar är baserad på råvaror som rekommenderas av BFR (tyska institutet för riskbedömning), BVL (tyska federala byrån för konsumentskydd och livsmedelssäkerhet) och FDA (USA:s livsmedels- och läkemedelsverket). Produktionen av ovan nämnda beläggningar är baserad på principerna för god tillverkningssed enligt artikel 5 och 6 i Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006. Framför allt är det garanterad en överensstämmelse med artikel 17 i den europeiska ramförordningen 1935/2004/ EG. Det är också garanterad en överensstämmelse med EUPIA förordningen. Recept av dispersionsbeläggningar väljs så att den potentiella migrationen skulle vara så liten som möjligt. Beläggningar vi använder täcker bara det yttre lagret av livsmedelförpackningar.

Denna förklaring har utfärdats på grundval av vår bästa kunskap som bygger på information som erhållits från leverantörerna av de enskilda råvarorna för våra koppar. Samtidigt är vi medvetna om att migrationsförmåga av en färdig förpackning är ytterst beroende på överensstämmelse av hela förpackningen och särskilt av var och en av dess komponenter. Därför, trots att vi har certifikat för enskilda delar av förpackningen, görs den slutliga bedömningen av överensstämmelse regelbundet varje dag i vårt företag genom testning av slutprodukter (muggar) i tillverkningsprocessen. Informationen som ingår i denna skrift är baserad på vår bästa kunskap, uppvisar den tekniska beskrivningen, och är rådgivande. Vi inte är undantagna från skyldigheten att genomföra vår egen forskning eller kundtester. Det gör vi hela tiden.

Om du har frågor, kontakta oss.

Rozpocznij tam gdzie jesteś. Wykorzystaj to co masz. - Arthur Ashe
Twoje życie staje się lepsze nie przez przypadek,
ale dzięki zmianie - Jim Rohn